Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, implementează proiectul cu titlul: „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică“, cod SIPOCA 61.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2: „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente“, obiectiv specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice“.

 

Una dintre activitățile din cadrul proiectului presupune realizarea unui studiu privind percepția publică referitoare la efectele măsurilor anticorupție la nivelul administrației publice locale.

 

În vederea finalizării acestui studiu a fost elaborat un chestionar în scopul cunoașterii părerii cetățenilor cu privire la tematica vizată.

 

Având în vedere buna noastră colaborare, dar mai ales importanța evidențierii și diseminării instrumentelor privind creșterea transparenței, eticii și integrității, vă transmitem link-ul (https://www.survio.com/survey/d/H5G9R7Q9E9Y5A7H3N) și codul QR al chestionarului menționat, cu rugămintea diseminării acestuia în rândul beneficiarilor de servicii publice din localitatea dumneavoastră. Chestionarul poate fi completat până cel târziu la 15 octombrie 2020.